Skip to main content

Ze 17 Cíl? udr?itelného rozvoje (tzv. SGDs, Sustainable Development Goals) jsou...

Tradi?ní Ipsos seminá?e pokra?ují i v covid době.

To bylo nosné téma Ipsos online konference Bez marketingu to nejde ani v MSP...

Funkce

Objevit Ipsos Update
Vyběr zajímavych vyzkum? a poznatk? od Ipsos tym? z celého světa je tu!

Ipsos Update

Globální pokrytí 90 trh?

V?echny trhy

V Ipsosu se nad?eně zajímáme o spole?nost, trhy a lidi.
Na?e motto ?Game Changers“ shrnuje na?e ambice: p?iná?íme opravdové porozumění a snaz?í orientaci v dne?ním rychle se měnícím světě. Pomáháme klient?m dělat rychlej?í, chyt?ej?í a sebevědoměj?í rozhodnutí.

国产精品香蕉在线观看,久久热精品视频,精品国产福利在线视频