Skip to main content

Nowe globalne badanie Ipsos przeprowadzone dla ?wiatowego Forum Ekonomicznego...

W Rosji, Polsce i na W?grzech jest najwi?cej osób nieufnych wobec ewentualnej...

Obecno?? w 90 rynkach

W Ipsos pasjonujemy si? spo?eczeństwem, rynkami i lud?mi. Nasze has?o - Game Changers – mówi o ambicji zrozumienia i wyja?niania zmieniaj?cego si? ?wiata, aby pomóc Klientom w podejmowaniu szybszych, m?drzejszych i odwa?niejszych decyzji.

国产精品香蕉在线观看,久久热精品视频,精品国产福利在线视频