Skip to main content

Koronavirüs salg?n?, Türkiye’de ve dünyada ba?ta sosyal hayat ve ekonomi olmak...

Ara?t?rmalar “yeni” ürünlerin %60-80’inin ba?ar?s?z oldu?unu...

Pandemide haneler k?s?tlamalar?n da etkisi ile daha seyrek al??veri?e gidip...

90 pazar? kapsayan global bir yap?

Tüm pazarlar

Ipsos'ta biz; insanlar, pazarlar, markalar ve toplum hakk?nda tutkulu bir merak ta??r?z.
De?i?en dünyam?z? daha kolay ve daha h?zl? gezinebilir hale getiririz ve
mü?terilerimizin ak?ll? kararlar vermeleri i?in onlara ilham veririz.

国产精品香蕉在线观看,久久热精品视频,精品国产福利在线视频